INSTALACJE I AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

Pomiary elektryczne

Pomiary odbiorcze i okresowe:

 • Ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie zasilania (dawniej pomiar skuteczności zerowania).
 • Zabezpieczeń różnicowoprądowych.
 • Rezystancji izolacji obwodów jedno i trójfazowych.
 • Stanu instalacji odgromowych.
 • Rezystancji uziemienia. Kolejności faz.
 • Natężenia oświetlenia.
 • Ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych.
 • Maszyn i urządzeń przemysłowych.
 • Silników elektrycznych.
 • Elektronarzędzi.

 Pomiary wykonujemy w:

 • Zakładach produkcyjnych.
 • Firmach i instytucjach.
 • Budynkach administracyjnych.
 • Obiektach handlowych.
 • Budynkach użyteczności publicznej.
 • Domach prywatnych.
 • Placach budów.
 • Innych obiektach.

 

Engineer makes maintenance of power network automation

Z uwagi ma metodykę prac pomiarowych oraz konieczność wyłączenia spod napięcia badanych obwodów elektrycznych, termin wykonania prac zostaje każdorazowo ustalony ze Zleceniodawcą w dogodnym dla niego okresie (również w godzinach nocnych czy dni wolne od pracy).

W przypadku stwierdzenia (podczas przeprowadzania pomiarów) nieprawidłowości na badanej sieci, istnieje możliwość natychmiastowego usunięcia usterek lub przebudowy części sieci, po wcześniejszym uzgodnieniu ze Zleceniodawcą.

Wszystkie przeprowadzone pomiary potwierdzane są końcowym protokołem badań.

Galeria Realizacji

si1

Zapraszmy do obejrzenia naszych realizacji

więcej >

Referencje

BRITAR Norbert Słowik

55-050 Sobótka, ul. Garncarska 9

NIP: 896-115-28-96

tel. 71 316-26-21

Stacjonarny dostępny w godzinach wieczornych

tel. 794-24-88-92

Komórkowy dostępny całodobowo

Copyright © 2024 www.britar.pl Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i wykonanie: www.advit.pl